bad.sk

... pre Vaše kampane

Prečo klesá miera odozvy zo strany spotrebiteľov?

Trh je presýtený v rámci komunikácie na spotrebiteľa, ak všetci používame to isté, tak je nevyhnutné zmeniť naše myslenie. V dobe, kedy sa výrobky stále viac podobajú, kedy väčšina značiek cieli na spotrebiteľov v produktívnom veku, V dobe kedy sa ešte stále mnohí zadávatelia uchyľujú k nástrojom z 80-tych rokov, je výnimočnosť nevyhnutná.


 

Nástup najnovšej generácie konzumentov so sebou logicky nesie aj nástup novej generácie marketérov, ktorí si slabnúce účinky klasického 4p marketingu uvedomujú. Cítia slabnúci vplyv reklamy a information overload a snažia sa o vývoj a uplatnenie tzv. “new media”. Vedia, že napr. polovica ich cieľovej skupiny nepozerá vôbec TV, možno nemá čas, možno chuť sledovať všetky krehké vzťahy, letiská, ordinácie, rosamundy,.. Klasický marketingový prístup sa vplyvom týchto faktorov mení, najsilnejšími príčinami sú hyperkonkurenčné prostredie, information overload a nasýtenosť trhu - aby bolo možné efektívne zasiahnuť cieľovú skupinu, hľadajú sa nové netradičné formy...