bad.sk

... pre Vás. Ste náš klient?

Poznať svojho klienta je pre nás základ úspechu...

... nech náš klient vie čo chce a vie ako ... nech náš klient vie čo chce ale nevie ako ... nech náš klient nevie čo chce ...

...berieme to osobne 


 

 


Z pohľadu zadávateľa reklamy rozlišujeme klientov:

Dobrodruh

Je schopný vložiť všetko na jednu kartu a „tvrdiť hru", lebo má vysoký stupeň sebadôvery. Veľmi ťažko sa mu radí, lebo má svoje vlastné predstavy o živote. Dobrodruhovia sú tolerantní k finančným rizikám, ale sú to aj nestáli klienti, ktorí prebiehajú od agentúry k agentúre.

Celebrita. 

Musí byť všade tam, „kde to žije". V žiadnom prípade nemôže zostať bokom, alebo, ešte horšie, prehliadaný. Môže mať vyhranené predstavy o svojom postavení v spoločnosti, ale zriedkakedy dokáže formulovať racionálnu predstavu o bytí, investovaní... Celebrity sú vďačnou korisťou pre poradcov, ktorí im predávajú drahé finančné produkty „navrhnuté podľa najmodernejších poznatkov".

Individualista. 

Individualista sa snaží nájsť vlastnú cestu životom. Najviac individualistov nájdeme medzi vlastníkmi malých a stredných podnikov, právnikmi, resp. súkromnými lekármi. Individualisti sa snažia, aby to boli oni, kto bude rozhodovať o ich vlastnom živote.

Snažia sa starostlivo plánovať a do určitej miery majú aj dôveru v správnosť vlastných rozhodnutí. Zároveň sú však aj metodicky a analyticky založení, často až perfekcionalisti. Individualisti sú pre nás najlepším typom klientov, pretože sú racionálni, dajú si poradiť a naše rady zvyčajne aj dodržia.

Strážca.

Patria sem ľudia averzní k novinkám, výstrelom, finančným rizikám... Buď sú opatrní už od narodenia, resp. sa takými stávajú s približujúcim sa odchodom do dôchodku. Dávajú veľký pozor na to, aby ich peniaze nestratili na hodnote. Vedia, že na vybudovanie finančných rezerv už nemajú veľa času. Nemajú radi vzrušujúce zvraty v podnikaní. Strážcom chýba sebaistota pri plánovaní svojej budúcnosti a mnohokrát aj vedomosti o fungovaní trhu. Ide o vôbec najpočetnejšiu skupinu investorov.

Vyvážený typ.

Ide o investora, ktorý nepatrí do žiadnej so spomínaných kategórií. Z hľadiska investovania ide o priemerného klienta s priemernými potrebami a priemernou toleranciou k "inakosti".

Čo ešte ponúkame: